Từ 01/6/2019, Vĩnh Long áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

Đây là nội dung quan trong được quy định tại Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2019).

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ; đất thương mại dịch vụ được thực hiện như sau:

– Các phường thuộc TP.Vĩnh Long là 1,2 lần;

– Các xã thuộc TP. Vĩnh Long, các phường thuộc thị xã Bình Minh, các thị trấn thuộc huyện là 1,1 lần;

– Khu vực còn lại là 1,0 lần.

Trường hợp với đất nông nghiệp thì áp dụng chung hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 1,0 lần.

Đồng thời, Quyết định 05/2019/QĐ-UBND nêu rõ hệ số điều chỉnh giá đất này dùng vào các mục đích sau đây:

Một là, tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

Hai là, tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

Ba là, xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ bất động sản, khai thác khoáng sản).

Bốn là, xác định đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 135/2016/NĐ-CP.

Riêng với trường hợp thửa đất hoặc khu đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi thì căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh để xác định giá khởi điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonCall/sms/zalo/viber